Wijzigingen wintercup 2017-2018

De wintercup wedstrijden welke in Heeg zouden worden gehouden zijn naar een andere locatie verplaatst.

De wintercup wedstrijden van d.d. 19-11-2017 en d.d. 4-2-2018 zijn verplaatst naar locatie Balk.

Het Noord Nederlands kampioenschap op d.d. 11-3-2018 wordt gehouden in Grou.

Tevens worden de regiowedstrijden in Friesland op een andere locatie gehouden, hier komen we z.s.m. op terug.

De wintercup op de Kaag is  verplaatst van 11-2-2018  naar d.d. 18-2-2018.

 

Update van de Web Master

  1. Met enige moeite en hulp en de inzet van Mailgun wordt nu na aanmelding de bevestigingsmail correct verstuurd!  Bij jullie ook?
  2. De Volgende stap is het aanmaken van een login mogelijkheid voor leden zodat we als eerste kunnen starten met het afschermen van delen van de site.

Verslag eerste wedstrijddag van het seizoen: De ALV Cup in Aalsmeer

Na een medestrijder opgepikt te hebben in Joure kwam uiteraard als eerste de weersvooruitzichten ter bespreking. Ik had al opgemerkt dat mijn metgezel helemaal geen regenkleding bij zich had. Volgens hem was dit absoluut niet nodig. Achter ons was Sneek in een inktzwarte wolk gehuld en door de polder rijdend hingen er identieke exemplaren boven Amsterdam en omstreken. Hij benoemde deze wolken als vergaderbuien. Positief blijven zei hij nog, als we gaan zeilen zijn deze weg. Nou dat hebben we geweten. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een enerverende wedstrijdmiddag van te maken. Zoals drijvende bladeren, draaiende winden , windstilte, dikke windvlagen, zonneschijn en zware buien. Nog net geen hagel en/of sneeuw. Door het verrassend grote aantal inschrijvers werden we in 2 groepen opgedeeld.
Eerste wedstrijd in de A groep  slechte start met draaiende lichte wind. Tweede wedstrijd blad onder de kiel en begon de eerste bui te vallen. Door het gesprek in de auto nog positief ingesteld stond ik dus aan de waterkant zonder regenkleding. Gelukkig moest de baan verlegd worden dus ik hollend naar de auto . Voor niets de longen uit mijn lijf gerend behoudens dat ik nogal indruk maakte op de toeschouwers op het bordes. Wind viel helemaal weg en draaide, viel weer weg en draaide. Na enige wachttijd uiteindelijk toch terug naar de oude baan. Helaas in winnende positie de spreader gemist. Klaas in de B groep presteerde dit later twee keer in hetzelfde rak. Alleen wist hij toch nog deze race te winnen terwijl ondergetekende tweede werd. Met pijn en moeite beide groepen 3 races afgewerkt.
Gezien de tijd en de op dat moment hevige regen werd al gauw besloten om de resterende races te cancelen. Terechte beslissing. Na een voor mij onbegrijpelijke berekening van de totaaluitslag bleek dat Elmer nipt de overwinning opeiste. Gefeliciteerd Elmer, jammer voor jouw dat dit niet meetelt in de wintercup competitie. Tot mijn verrassing kwam ik nog op de tiende plaats terecht en een nog grotere verrassing was, dat dit gepaard ging met een dikke reep chocola. Helaas ging dit samen met het schrijven van het wedstrijdverslag, vandaar dit stuk proza. Al met al hebben we toch weer een leuke en gezellige dag gehad, Zeker door de naar mijn idee flinke opkomst, de zeer goede locatie, uitstekende lunch, de wedstrijdleiding en niet in de laatste plaats de boeienlegger. Hij had het er maar druk mee.

Groet en tot ziens.

Jappie NED-62

Bevestigings e-mail aanmelden ALV werkt niet

Tot mijn spijt ontvangen de aanmelders voor de ALV CUP niet de bevestigingsmail zoals dat op de site staat.

De aanmelding komt wel door en je naam komt op de lijst te staan nadat ik het heb goegekeurd (dit voorkomt ongewenste, eventueel extreem grote aantallen,  aanmeldingen)

Aan het mailprobleem wordt gewerkt.

Wijbrand

Agenda ALV

De voorlopige agenda

Agenda ALV van Micro Magic Nederland op zondag 5 november 2017

Locatie:
Watersportvereniging Aalsmeer.
Uiterweg 155 Aalsmeer.
Aanvang: 11.00 uur ,

Na de vergadering gaan we lunchen, en daarna varen we om de ALV cup.

Opgeven via de site  (https://micro-magic.nl/event/alv-cup/)

Agenda:
1 Opening
2 Notulen ALV 2 oktober 2016
3 Ingekomen stukken/uitgaande stukken/ mededeling
– enquête
4 Financieel jaarverslag en begroting
5 Verslag kascommissie
6 Goedkeuring financiële stukken
7 Verkiezing kascommissie
8 Bestuur verkiezing; aftredend en niet verkiesbaar Coen van Baalen.

Kandidaten voor bestuur kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van MMN.

9 Wintercup 2017/2018 voor akkoord
10 "Fokkelijntje" : uitslag MMI bijeenkomst
11 Rondvraag
12 Sluiting

Aanmelden voor de ALV en ALV Cup

Op 5 november is er weer de Algemene Ledenvergadering (ALV) die na de lunch gevolgd wordt door de eerste wedstrijd van het seizoen: de ALV Cup.

Je kan je hier inschrijven en vergeet vooral niet de voortreffelijke “MM Aalsmeer Lunch” a €5 te bestellen!

De ALV is voor leden van Micro magic Nederland en vergeet dus niet voor 5 november de contributie voor seizoen 2017-2018 over te maken. Dit kan door €10 te storten op rekening NL18 RBRB 0983 2960 81 van Micro Magic Nederland .  Zoals altijd onder vermelding van je naam, zeilnummer en woonplaats.

Drie nieuwe wedstrijden op de kalender

De wedstrijdkalender is aangevuld met drie nieuwe wedstrijden om je te meten met andere enthousiaste MM zeilers: Vlaardingen (12 nov en 28 feb) en de Open Belgische kampioenschappen op 17 en 18 maart)

In Memoriam: Wyb Pieksma (NED 1442)

In de nacht van zaterdag op zondag 24 september is Wyb Pieksma overleden. Wyb was al een tijd ziek en zijn gezondheid ging steeds verder achteruit.

Wyb zeilde met de MM Ned 1442 en heeft vele wedstrijden meegezeild, zowel in Nederland als in het buitenland. O.a. aan een EK in Zweden en aan Franse Kampioenschappen als Wyb en Astrid op vakantie in Frankrijk waren met de caravan. Boot en zeilen had Wyb altijd perfect voor elkaar, alles was zeer gestructureerd en geordend.

We zullen Wyb herinneren als een fantastische kerel, die genoot van een geintje,  gezelligheid en een sigaartje.  Ook voor de partners van de zeilers had Wyb tijd en aandacht. Wyb was intelligent, bescheiden en vooral beschaafd.

Als MM zeilers zal die ene wedstrijd in Makkum ons speciaal bij blijven waar Wyb tot de finish streed voor de eerste plaats.
We hebben een enthousiaste watersporter verloren. Hij zal altijd in onze herinnering blijven.