International Micro Magic Class Rules 2018

De bijgewerkte en tevens nieuwe definitieve versie van de International Micro Magic Class Rules 2018 zijn te vinden op onze site onder het kopje De boot – klasse regels.
Aangepast cq aangevuld is niet Art 4.15 zoals eerder aangegeven maar Art 6.1

Bert
NED 255

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.