ALV2020 Online op donderdag 10 december 2020 20:30 – 22:30

Het bestuur heeft besloten de ALV van dit jaar Online te houden op donderdagavond 10 december van 20:30 tot 22:30.

We maken hiervoor gebruik van de diensten van Online-ALV. De uitnodiging is op 11 november jl. aan de leden toegestuurd.

Ben je nog geen lid of vergeten de contributie te betalen en je wilt aan de ALV deelnemen? Maak dan €10 over op rekening NL18 RBRB 0983 2960 81 van Micro Magic Nederland onder vermelding van je voornaam, achternaam, woonplaats en eventueel je zeilnummer.

De ALV van 18 oktober is uitgesteld

Als gevolg van Coronamaatregelen is de locatie in Aalsmeer gesloten en kunnen we de ALV, en dus ook ALV Cup, op 18 oktober niet door laten gaan. Een nieuwe datum & locatie van de ALV 2020 zal tijdig worden gepubliceerd. Intussen onderzoeken we de optie van een on-line versie.

ALV online

Met de huidige maatregelen overweegt het bestuur de ALV2020 online te houden. Dit betekent dat we in een dergelijk geval meer keuzes hebben t.a.v. dag & tijd en niet de koppeling met een Wintercupwedstrijd hebben. Als eerste stap gaan we bepalen welk platform het best bij ons en onze leden past en hoe we de ALV inhoudelijk organiseren.

Als er leden zijn die ervaring hebben met verenigingen die hun ALV op deze wijze hebben gehouden horen we graag jullie ervaringen & tips.

Een testsessie lijkt een goed idee om tijdens de ALV maximaal aandacht aan de inhoud te kunnen geven. Uiteraard zullen we de deelnemers informeren hoe het meedoen werkt en zullen huisregels hebben voor een beheersbare vergadering. We nemen hierbij de tips van het NOC*NSF ter harte.

Wintercup & Reünie op 16 februari in Aalsmeer

Op zondag 16 februari houden we een speciale Wintercupwedstrijd in Aalsmeer. Omdat we dit jaar als vereniging 20 jaar bestaan is het ook een reünie. Haal oude herinneringen op of zeil (weer eens) lekker met de Micro Magic. Uiteraard staat de barbrigade klaar met koffie en thee en kan de befaamde Aalsmeerlunch worden besteld.

Snel aanmelden (link) en tot in Aalsmeer.

Update van de Web Master

  1. Met enige moeite en hulp en de inzet van Mailgun wordt nu na aanmelding de bevestigingsmail correct verstuurd!  Bij jullie ook?
  2. De Volgende stap is het aanmaken van een login mogelijkheid voor leden zodat we als eerste kunnen starten met het afschermen van delen van de site.

Agenda ALV

De voorlopige agenda

Agenda ALV van Micro Magic Nederland op zondag 5 november 2017

Locatie:
Watersportvereniging Aalsmeer.
Uiterweg 155 Aalsmeer.
Aanvang: 11.00 uur ,

Na de vergadering gaan we lunchen, en daarna varen we om de ALV cup.

Opgeven via de site  (https://micro-magic.nl/event/alv-cup/)

Agenda:
1 Opening
2 Notulen ALV 2 oktober 2016
3 Ingekomen stukken/uitgaande stukken/ mededeling
– enquête
4 Financieel jaarverslag en begroting
5 Verslag kascommissie
6 Goedkeuring financiële stukken
7 Verkiezing kascommissie
8 Bestuur verkiezing; aftredend en niet verkiesbaar Coen van Baalen.

Kandidaten voor bestuur kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van MMN.

9 Wintercup 2017/2018 voor akkoord
10 "Fokkelijntje" : uitslag MMI bijeenkomst
11 Rondvraag
12 Sluiting

In Memoriam: Wyb Pieksma (NED 1442)

In de nacht van zaterdag op zondag 24 september is Wyb Pieksma overleden. Wyb was al een tijd ziek en zijn gezondheid ging steeds verder achteruit.

Wyb zeilde met de MM Ned 1442 en heeft vele wedstrijden meegezeild, zowel in Nederland als in het buitenland. O.a. aan een EK in Zweden en aan Franse Kampioenschappen als Wyb en Astrid op vakantie in Frankrijk waren met de caravan. Boot en zeilen had Wyb altijd perfect voor elkaar, alles was zeer gestructureerd en geordend.

We zullen Wyb herinneren als een fantastische kerel, die genoot van een geintje,  gezelligheid en een sigaartje.  Ook voor de partners van de zeilers had Wyb tijd en aandacht. Wyb was intelligent, bescheiden en vooral beschaafd.

Als MM zeilers zal die ene wedstrijd in Makkum ons speciaal bij blijven waar Wyb tot de finish streed voor de eerste plaats.
We hebben een enthousiaste watersporter verloren. Hij zal altijd in onze herinnering blijven.