Wintercup & Reünie op 16 februari in Aalsmeer

Op zondag 16 februari houden we een speciale Wintercupwedstrijd in Aalsmeer. Omdat we dit jaar als vereniging 20 jaar bestaan is het ook een reünie. Haal oude herinneringen op of zeil (weer eens) lekker met de Micro Magic. Uiteraard staat de barbrigade klaar met koffie en thee en kan de befaamde Aalsmeerlunch worden besteld.

Snel aanmelden (link) en tot in Aalsmeer.

Update van de Web Master

  1. Met enige moeite en hulp en de inzet van Mailgun wordt nu na aanmelding de bevestigingsmail correct verstuurd!  Bij jullie ook?
  2. De Volgende stap is het aanmaken van een login mogelijkheid voor leden zodat we als eerste kunnen starten met het afschermen van delen van de site.

Agenda ALV

De voorlopige agenda

Agenda ALV van Micro Magic Nederland op zondag 5 november 2017

Locatie:
Watersportvereniging Aalsmeer.
Uiterweg 155 Aalsmeer.
Aanvang: 11.00 uur ,

Na de vergadering gaan we lunchen, en daarna varen we om de ALV cup.

Opgeven via de site  (https://micro-magic.nl/event/alv-cup/)

Agenda:
1 Opening
2 Notulen ALV 2 oktober 2016
3 Ingekomen stukken/uitgaande stukken/ mededeling
– enquête
4 Financieel jaarverslag en begroting
5 Verslag kascommissie
6 Goedkeuring financiële stukken
7 Verkiezing kascommissie
8 Bestuur verkiezing; aftredend en niet verkiesbaar Coen van Baalen.

Kandidaten voor bestuur kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van MMN.

9 Wintercup 2017/2018 voor akkoord
10 "Fokkelijntje" : uitslag MMI bijeenkomst
11 Rondvraag
12 Sluiting

In Memoriam: Wyb Pieksma (NED 1442)

In de nacht van zaterdag op zondag 24 september is Wyb Pieksma overleden. Wyb was al een tijd ziek en zijn gezondheid ging steeds verder achteruit.

Wyb zeilde met de MM Ned 1442 en heeft vele wedstrijden meegezeild, zowel in Nederland als in het buitenland. O.a. aan een EK in Zweden en aan Franse Kampioenschappen als Wyb en Astrid op vakantie in Frankrijk waren met de caravan. Boot en zeilen had Wyb altijd perfect voor elkaar, alles was zeer gestructureerd en geordend.

We zullen Wyb herinneren als een fantastische kerel, die genoot van een geintje,  gezelligheid en een sigaartje.  Ook voor de partners van de zeilers had Wyb tijd en aandacht. Wyb was intelligent, bescheiden en vooral beschaafd.

Als MM zeilers zal die ene wedstrijd in Makkum ons speciaal bij blijven waar Wyb tot de finish streed voor de eerste plaats.
We hebben een enthousiaste watersporter verloren. Hij zal altijd in onze herinnering blijven.